Σάββατο, Ιούλιος 20, 2024
Follow Us
Τρίτη, 14 Μαϊος 2024 22:34

Τι θα συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή Νάουσας

Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί στις 17-5-2024, ημέρα  της εβδομάδος Παρασκευή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 11:00  π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης: 

1

Έγκριση ή μη 1ου  και 2ου  πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών   για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ KAIΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ  ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»

2

 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στoν  Εκπολιτιστικό γυμναστικό σύλλογος Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

3

Λήψη απόφασηςεναρμόνισης κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας υπαίθριας αγοράς στα πλαίσια ετήσιας εθιμοτυπικής εμποροπανήγυρης που τελείται μία φορά το έτος, στη Δημοτική Κοινότητα Κοπανού του Δήμου Η.Π. Νάουσας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021 Α’ 207.

4

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει Αναθεωρήσεις του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας»

5

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας λουλουδιών για την ετήσια συναυλία του  ΚΑΠΗ Νάουσας του  Δήμου Η.Π. Νάουσας στις 26/05/2024 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

6

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Γιαννακοχωρίου(1η,2η 3η κατάσταση δαπανών 2024- ΚΑΕ 80.8251.013)

7

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας (1η κατάσταση δαπανών 2024- ΚΑΕ 80.8251.0030

8

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Μαρίνας ( 1η κατάσταση δαπάνης 2024- ΚΑΕ 80.8251.006)

9

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Στενημάχου (1η κατάσταση δαπάνης 2024- ΚΑΕ 80.8251.015)

10

α) Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης«Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Νάουσας για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας»β)Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 02.00.6737.006  «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου &ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ» για την «Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Νάουσας για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας» γ) Ορισμός δυο (2) εκπροσώπων του Δήμου για την παρακολούθηση της, ένας εκ των οποίων ως Πρόεδροςδ) Εξουσιοδότηση του .Αναπληρωτή του Δημάρχου,  Αντ/χο Διοικητικών Οικονομικών Καινοτομίας Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας κ. Δολδούρη  Θεόδωρο

11

«Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας»

12

«Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

13

3η  Αναμόρφωση  Τεχνικού Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Η.Π. Νάουσας για το έτος 2024 – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

14

 4η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου .Η.Π. Νάουσας (υποχρεωτική Ο.Υ.)  για το έτος 2024 – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

15

Απότμηση πεζοδρομίου (κυκλοφοριακή σύνδεση) της επιχείρησης "Πλυντήριο αυτοκινήτων", ιδιοκτησίας του κ. Βουδουρόπουλου Βλάσιου, εντός εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Νάουσας, της Δ.Ε. Νάουσας του Δήμου Η.Π. Νάουσας (οδός Γ. Γεννηματά 21)

16

Ρύθμιση ή μη οφειλών προς ΑΑΔΕ και  ΕΦΚΑ των πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 79 ΤΟΥ Ν. 4316/2014

17

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου πρόσκαιρης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για λειτουργία προσωρινής ψυχαγωγικής δραστηριότητας λούνα παρκ στα πλαίσια ετήσιας εθιμοτυπικής εμποροπανήγυρης που τελείται μία φορά το έτος στην Κοινότητα Κοπανού

18

Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο της 15ης Ανθοκομικής Έκθεσης στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας και της 10ης Εμποροπανήγυρης Κοπανού και εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης.