Δευτέρα, Μαϊος 27, 2024
Follow Us
Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2023 17:10

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την 6η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:

  • - διά ζώσης και ταυτόχρονα
  • - μέσω τηλεδιάσκεψης

με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 06/03/2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (σχετική απόφαση αριθμ. 77/2023 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (O.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2023, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) (ΣΧΕΤ.: Αριθ. 78/21-02-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ. 1δ άρθρο 174 Ν.3463/06. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά ενότητα στον Δήμο Αλεξάνδρειας, για το έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Αποδοχή και απόδοση ποσού 217.515,00 ευρώ (Α΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2023) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ.Αλεξάνδρειας (σχετ. η υπ΄αριθ. 01/2023 απόφαση του Δ. Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» και λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της εκτέλεσης του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)