Κυριακή, Απρίλιος 21, 2024
Follow Us
Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 14:39

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημνοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει την Πέμπτη 12-1-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

- Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τις τιμές ζώνης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων του Δήμου Βέροιας.      

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα μέχρι τις 20-1-2023.