Κυριακή, Μαϊος 19, 2024
Follow Us
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024 15:07

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας και οι Σχολικοί Τροχονόμοι καθημερινά για την ασφάλεια των μαθητών.

Σε καθημερινή βάση με μέριμνα την ασφάλεια των μαθητών κατά την προσέλευσή τους αλλά και κατά την αποχώρηση από τα σχολεία οι δημοτικοί αστυνομικοί αλλά και οι σχολικοί τροχονόμοι βρίσκονται σε διαβάσεις για να διακόπτουν την ροή οχημάτων προκυμμένου να περάσουν τα παιδιά από τις διαβάσεις με ασφάλεια όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Η σύμπραξη των δύο θεσμών έχει ως σκοπό τόσο την ασφαλή κυκλοφορία των μαθητών όσο και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν λόγω της αυξημένης κίνησης εκείνες τις ώρες.