Σάββατο, Ιούλιος 20, 2024
Follow Us
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 08:52

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει την Τετάρτη 30-11-2022 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Έγκριση ή μη εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή Κοινής Διακήρυξης κατά του Αντισημιτισμού στη Σύνοδο Δημάρχων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι η Σύνοδος Δημάρχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα