Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
Follow Us
Τετάρτη, 08 Μαϊος 2024 15:06

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη η Δημοτική Επιτροπή Νάουσας

Tακτική  δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί στις 09-5-2024, ημέρα  της εβδομάδος Πέμπτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1

  Εξώδικος  ή μη Συμβιβασμός

2

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή Δήμου Νάουσας   (1η) έτους 2024 (υπόλογος Δούμου Αικατερίνη)

3

Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού για την «προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων για τις ανάγκες του

Δήμου Ηρωικής πόλης» στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

4

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής  Κοινότητας Μονοσπίτων » (1η κατάσταση δαπανών 2024 – ΚΑΕ 80.8251.007).

5

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της –Δημοτικής Κοινότητας

Ροδοχωρίου » (1η κατάσταση δαπανών 2024 – ΚΑΕ 80.8251.014).

6

Έγκριση ή μη του  Πρωτοκόλλου Παραλαβής  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ»

7

  Έγκριση ή  μη   Πρωτοκόλλου Παραλαβής  του έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΠΑΝΟΥ»

8

Έγκριση ή  μη   Πρωτοκόλλου Παραλαβής  του έργου:«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού  Θεάτρου-Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας»

9

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας

  Λευκαδίων» (1η κατάσταση δαπανών 2024 – ΚΑΕ 80.8251.005)

10

 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής

Κοινότητας Κοπανού » (1η κατάσταση δαπανών 2024 – ΚΑΕ 80.8251.002).

11

Διαγραφή  ή μη οφειλών και  προσαυξήσεων     

12

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος

13

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για  αποζημίωση του άρθρου  204 του  Ν.3584/2007 του   ΑΝΤΑΡΑ ΘΩΜΑ

14

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για  αποζημίωση του άρθρου  204 του  Ν.3584/2007 της ΜΙΛΗ  ΜΑΡΙΑΣ

15

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για  αποζημίωση του άρθρου  204 του  Ν.3584/2007 της   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΤΙΟΠΗΣ

16

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για  αποζημίωση του άρθρου  204 του  Ν.3584/2007 της  ΚΟΥΝΤΗ  ΜΑΡΘΑΣ

17

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στην Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

18

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ»και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

19

 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Φίλων του Ωδείο Αριστοτέλης της Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

20

Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων,     Β’ Δόση 2024.

21

Τροποποίηση ή  μη των όρων της σύμβασης με την ΚΙΟΡΤΣΗ ΑΘ.-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.

22

Έγκριση ή μη νέων δαπανών διοργάνωσης του αγώνα δρόμου «20ος Δρόμος Θυσίας» του Δήμου Η.Π. Νάουσας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 202ης Επετείου του Ολοκαυτώματος λόγω αυξημένης συμμετοχής αθλητών και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.