Σάββατο, Ιούλιος 20, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 22:29

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα

1

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

Θέμα

2

Έγκριση ή μη έκθεσης τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (01/01/2024  - 31/3/2024).

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

Θέμα

3

Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Β’ Μοίρας Καταδρομών για την χρήση δασικής έκτασης την οποία διαχειρίζεται ο Δήμος Νάουσας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

Θέμα

4

Αποδοχή Επιχορηγήσεων

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

 

Θέμα

5

Έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης για 25 έτη, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, τμήματος του αγροτεμαχίου 920 Αγγελοχωρίου, με στοιχεία ( Α,Β,Γ,Δ,Α ) εμβαδού Ε= 5.000 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου στη Δημοτική ενότητα Ειρηνούπολης, με σκοπό την σταυλική εγκατάσταση, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η Δημοτική  Επιτροπή του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

Θέμα

6

Έγκριση εισόδου – εξόδου για το έργο: «Κατασκευή του Σταθμού Βαλβιδοστασίου U_9120 (Νάουσα), στα πλαίσια της κατασκευής του έργου "Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας" », της εταιρείας "ΔΕΣΦΑ Α.Ε."

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

Θέμα

7

Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Πολυπλατάνου.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

 

Θέμα

8

Λήψη απόφασηςεναρμόνισης κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας υπαίθριας αγοράς στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού, στη Δημοτική Κοινότητα Μονοσπίτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021 Α’ 207.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

Θέμα

 

 

9

Λήψη απόφασης περί καθορισμού διαδικασίας πρόσκαιρης παραχώρησης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου με τη διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας ή χωρίς δημοπρασία με απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήσης, για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργιά ψυχαγωγικής δραστηριότητας (λούνα παρκ) στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού στη Δημοτική Κοινότητα Μονοσπίτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

 

Θέμα

10

Λήψη απόφασης περί καθορισμού διαδικασίας πρόσκαιρης παραχώρησης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου με διενέργεια δημοπρασίας ή χωρίς δημοπρασία (απευθείας παραχώρηση) με ανταλλάγματος χρήσης, για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργιά ψυχαγωγικής δραστηριότητας (λούνα παρκ) στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού στη Δημοτική Κοινότητα Πολυπλατάνου του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

Θέμα

11

Καθορισμός δημοτικών συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).

Εισηγητής:Ο Αναπληρωτής του Δημάρχου.

 

 

Θέμα

12

Αναπροσαρμογή ή μη του Τιμοκαταλόγου διάθεσης του Κολυμβητηρίου για μείωση του αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

 

Θέμα

13

Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανομής καυσόξυλων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νάουσας για το 2024.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και  Δημοτικής Αστυνομίας.

 

 

Θέμα

14

Έγκριση ή μη συγκρότησης «Επιτροπής εξέτασης γνώσης γλώσσας Ρομανί», ενόψει πρόσληψης προσωπικού στο Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας, που θα δημιουργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Αγγελοχωρίου της Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής:Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

Θέμα

15

Έγκριση ή μη συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής:Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

Θέμα

16

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής Επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών σε δομές των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής:Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

Θέμα

17

Ορισμός υπευθύνου στις δομές ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής:Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

Θέμα

18

Καθορισμός ύψους τροφείων για τις δομές των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών  και ΚΔΑΠ του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής:Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

Θέμα

19

Έναρξη εγγραφών /επανεγγραφών βρεφών και νηπίων και έγκριση ή μη μοριοποίησης των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Η.Π Νάουσας.

Εισηγητής:Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

 

Θέμα

20

Έγκριση ή μη εγγραφής βρεφών-νηπίων και παιδιών με voucher ΕΣΠΑ και  τροφεία σε δομές των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής:Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

 

Θέμα

21

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης αιθουσών του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νάουσας στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικό Τμήμα Νάουσας  για χρήση και εκμετάλλευση.

Εισηγητής:Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.