Κυριακή, Μαϊος 19, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 21:17

Τι θα συζητηθεί την Τρίτη στην Δημοτική Επιτροπή Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Βέροιας θα γίνει την Τρίτη  23/04/2024 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2024.

ΘΕΜΑ

2ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τηςΥποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Βέροιας έτους 2024.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διάθεσης των απροβλέπτων και χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου «Αντικατάσταση Στέγης σε Κτίριο του Μουσικού Σχολείου Βέροιας και Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων» Α.Μ. 97/2021.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διάθεσης των απροβλέπτων και χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου» Α.Μ 104/23.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διάθεσης των απροβλέπτων και χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου: «Συντήρηση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2023)» Α.Μ. 95/23.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων στο Γηπέδου Αγίου  Γεωργίου Βέροιας» Α.Μ. 5/2018.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβήςτου έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ. Βέροιας. Α.Μ 72/2020.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση κτηρίου για τις ανάγκες στέγασης του 10ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.