Παρασκευή, Ιούνιος 21, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 20:56

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Νάουσας

Tακτική  δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί στις 22-4-2024, ημέρα  της εβδομάδος  Δευτέρα  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης: 

1

Έκτακτη Μετακίνηση του Αναπληρωτή του Δημάρχου Νάουσας, Αντιδημάρχου, κ. Δολδούρη Θεόδωρου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

2

Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων  οφειλών για λόγους οικονομικής αδυναμίας του Περσίδη Απόστολου  του Χαράλαμπου 

3

Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Νάουσας  

4

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία εκμίσθωσης,  για έξι (6)   έτη  δημοτικού ακινήτου, γραφείου (40 τ.μ. ) 2ου Ορόφου επί της οδού Δ. Σολωμού 7 στη Νάουσα ». Το ακίνητο έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Νάουσας έπειτα από την αποδοχή κληρονομιάς του κληροδοτήματος ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ,με αριθμό συμβολαίου 15496/09-06-1997 του συμβολαιογράφου Ευάγγελου Πολύδωρου Μπιλιούρη.

5

Αναπροσαρμογή ή μη του Τιμοκαταλόγου διάθεσης του Κολυμβητηρίου για μείωση του αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας.

6

Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους επιβληθέντων προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής του κ. Καρατσιώλη Χρήστου λόγω κατεδάφισης

7

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες

8

Έγκριση του  Πρωτοκόλλου (Προσωρινής & Oριστικής)  Παραλαβήςτου έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ»  με Α.Μ. 55/2018  και  Κ.Α.Ε. : 02.30.7323.106.

9

Εισήγηση οικονομικού τμήματος για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προυπολογισμού 2024-Τριμηνιαια έκθεση

10

Λήψη απόφασης εναρμόνισης κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας υπαίθριας

αγοράς στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού, στη Δημοτική Κοινότητα Μονοσπίτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4849/2012Α’207»

11

Έγκριση ή μη οικονομικής  ενίσχυσης  στον Όμιλο για την προστασία και

προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»

και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

12

Έγκριση ή μη πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση και εκμετάλλευση

του εκπροσωπούμενου από την Αυτοδιαχείριση/autodia μουσικού ρεπερτορίου των

συναυλιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νάουσα – Αποκριά

2024» που διοργάνωσε ο Δήμος Η.Π. Νάουσας.

13

Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος εργαζομένων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ασχολούνται στο Δήμο Νάουσας μέσω της με αριθμ. πρωτ.. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ (55-67)

14

Έγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά 1 (ένα) έτος  1 (ενός) εργαζόμενου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, που απασχολείται στο Δήμο Η.Π. Νάουσας μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ (55-67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

15

Πρόσληψη  τεσσάρων ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών ειδικότητας ΥΕ Εργατών Υδρονομέων  έτους 2024

16

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Η.Π.Νάουσας

17

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Σύλλογο Πολιτισμού Νάουσας ενCANTO  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

18

Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων 202ης Επετείου Ολοκαυτώματος της Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

19

Λήψη απόφασης περί καθορισμού διαδικασίας πρόσκαιρης παραχώρησης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου με τη διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας ή χωρίς δημοπρασία με απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήσης, για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργιά ψυχαγωγικής δραστηριότητας (λούνα παρκ) στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού στη Δημοτική Κοινότητα Μονοσπίτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας».

20

«Λήψη απόφασης περί καθορισμού διαδικασίας πρόσκαιρης παραχώρησης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου με διενέργεια δημοπρασίας ή χωρίς δημοπρασία (απευθείας παραχώρηση) με ανταλλάγματος χρήσης, για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργιά ψυχαγωγικής δραστηριότητας (λούνα παρκ) στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού στη Δημοτική Κοινότητα Πολυπλατάνου του Δήμου Η.Π. Νάουσας».